Grundstøbning

  Klik på billeder eller overskrift for yderligere inspiration

 

 

Støbning af grunde og tilbygninger. 

Støbning af fundamenter til nye boliger og tilbygninger.

Ophugning og støbning af gulve i staldbygninger/lader og boliger.

 

Ring for nærmere information og rådgivning angående støbning af grunde.

 

   


 

Tilbud

Udskiftning af betondæksler på septiktanke til letdæksler efter tømningsordningen.

Pris fra kr. 1.250,00 Incl. moms, levering og montering.